Dodávka a montáž lehké montované haly-přístřešek

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž nové, nepoužité montované haly – přístřešku.
Místo plnění zakázky: Zálužská 179, Praha 14 – Hloubětín.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (výkres) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 11.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 18.7.2019, 10.00 hod.

-->