Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.
Místem plnění je Zálužská 179, Praha 14-Hloubětín

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 12.8.2019, 10.00 hod.

-->