Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá a v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->