Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka univerzálního kolového traktoru.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Dodávka universálního kolového traktoru

Lhůta pro podání nabídek je do 23.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->