Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, dřevěné kůly, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.). V ceně musí být zahrnuta i doprava na vybrané úseky zadavatele.

Místem dodání jsou úseky organizace (zadavatele) na území hl. města Prahy. Jedná se zejména o úseky:
Okrasná školka Ďáblice
K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Stromovka
Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019 do 10:00 hod.

Z důvodu předložení dodatečných informací je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 12.8.2019 do 10:00 hod.

-->