Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červy
Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Místem dodání jsou jednotlivé úseky organizace na území hlavního města Prahy. Jedná se především o úseky:
úsek 11: Hájovna v Šárce 40, 159 00 Nebušice
úsek 13: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle
úsek 16: K obecním hájovnám 275/1, 102 00 Praha – Hostivař
úsek 18: Čimický háj, 182 00 Praha
úsek 19: Zálužská 179, 198 00 Praha 14 – Hloubětín
úsek 29: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
úsek 56: Unhošťská 58, 161 00 Praha
úsek 41 – Okrasná školka Ďáblice: K zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
úsek 43 – Stromovka: Královská obora 11, 170 00 Praha
úsek 61 – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy: Mezi Rolemi, 158 00 Praha
úsek 63 – Zookoutky: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 19.8.2019 do 10:00 hod.

-->