Dodávka portálového traktoru s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého portálového traktoru s příslušenstvím.
Místem plnění veřejné zakázky je okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, Praha 8.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019, 10.00 hod.

-->