Dodávka univerzálního kolového nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého univerzálního nakladače.
Místem plnění veřejné zakázky je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice 106 00

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve Výzvě, v příloze č. 1 (technická specifikace), v příloze č. 2 (čestné prohlášení 2a+2b) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2019, 10.00 hod.

-->