Oprava oplocení DUN Milíčov a DUN Jinonice

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na opravu oplocení areálů DUN Milíčov a DUN Jinonice.

Stavební práce budou provedeny v těchto částech:
DUN Milíčov SO 01 – Nové oplocení
Demontáž stávajícího oplocení vč. betonových patek, nové oplocení v trase stávajícího. Plotový systém z pozinkované plastové oceli, plotové dílce svařované z pozinkované oceli, ve spodní části osazení betonových podhrabových desek, plotové dílce upevněny mezi plotové sloupky zabudované do betonových základů, přechod nad odtokem z DUN bude proveden jako stávající, tj. plot bude ukončen u betonového koryta. Nahrazení stávající vjezdové brány s upevněním k plotovým sloupkům zabudovaným do betonových základů. Branka bude uzamykatelná, kování se zámkem a s klikou.
DUN Jinonice -Nové oplocení
Oplocení bude vyměněno v celém rozsahu stávajícího a přesně kopíruje současnou trasu. Demontáž stávajícího oplocení včetně odstranění betonových patek a podezdívek. Oplocení bude provedeno z průmyslových svařovaných panelů (Zn+PVC), sloupky (Zn+PVC), betonové podhrabové desky z pohledového betonu budou S.H. usazeny pod stávající terén, betonové základové patky. V jiho-východním rohu areálu bude vyměněna stávající betonová podezdívka/opěrná zeď. Nová podezdívka bude provedena z tvárnic ztraceného bednění s rovnou plotovou hlavicí. Na vjezdu bude osazena nová vjezdová brána.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy
DUN Milíčov, k.ú. Háje p.č. 576/53, p.č. 584/4
DUN Jinonice, k.ú. Jinonice – p.č. 1231/31, p.č. 1236/81

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je na základě Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

-->