Realizace štětovnicové stěny – rybník Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci štětovnicové stěny rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místo plnění zakázky
Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je v souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

-->