Zajištění ostrahy objektů

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha objektu kompostárny Slivenec a objektů určených objednatelem.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem rámcové dohody o poskytování služby.

Místo plnění zakázky:
– kompostárna Slivenec, K Austisu, Praha 5
– území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.9.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 3.10.2019 do 10:00 hod.

-->