Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci výstavby bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh.

Místo plnění zakázky: Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 15.10.2019 do 10:00 hod.

-->