Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 31.3.2020.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9.4.2020 do 10:00 hod. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, je podatelna zadavatele otevřena pouze v pondělí a středu a to vždy od 9:00 do 14:00 hod. Prosím upravte případné osobní doručení nabídky těmto termínům.

-->