Nájem tiskových a reprografických zařízení včetně souvisejících dodávek a služeb

Předmětem veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je nájem tiskových a reprografických zařízení včetně souvisejících dodávek a služeb, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14.4.2020 do 10:00 hod.

-->