Nástavba na zalévání pro nosič kontejnerů

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu nástavby na zalévání pro nosič kontejnerů. Musí se jednat o nové zařízení splňující zadavatelem stanovené minimální parametry technické specifikace, v rozsahu kupní smlouvy (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.5.2020 do 10:00 hod.

-->