Opravy a údržba traktorů značky John Deere a Zetor

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky John Deere a Zetor pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.4.2020 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.5.2020 do 10:00 hod.

-->