Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dodávka oděvů pro THP

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s dodavatelem na dodávku oděvů pro THP (tecnicko-hospodářské pracovníky).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy) v příloze č. 4 (logomanuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.4.2019, 10.00 hod.

Ostraha objektů Lesů hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění ostrahy sídla Lesů hl. m. Prahy a monitoring vybraných objektů pomocí kamerového systému.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (seznam objektů pro ostrahu kamerovým systémem), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (čestné prohlášení o náhradním plnění).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.3.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.4.2019, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku drceného kameniva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku kamene rohovec.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, odklady a zděné konstrukce vodních staveb

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku kamene čedič.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

Dodávky sadebního materiálu pro rok 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové kupní dohody s maximálně pěti dodavateli na zajištění nepravidelných dodávek výsadby schopných sazenic vybraných druhů dřevin pro organizaci Lesy hl. m. Prahy pro lesnické účely, LVS 1. a 2.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka štěpkovače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového nepoužitého štěpkovače.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) , v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.3.2019, 10.00 hod.

Dodávka rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks rádiem řízené sekačky s kolovým podvozkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) , v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 1.3.2019, 10.00 hod.

-->