Archiv kategorie ‘Aktuální veřejné zakázky’

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových nepoužitých nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich vozidel sklapec

Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/rekonstrukce straznice kyje

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019 – 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací, tj. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, betonování a zhotovení bednění konstrukcí, obetonování potrubí a montáž a demontáž lešení, montáž potrubí různých průměrů, atd.
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s maximálně třemi poskytovateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/provadeni pripravnych a stavebnich praci

Lhůta pro podání nabídek je do 14.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->