Archiv kategorie ‘Archiv veřejných zakázek’

Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci výstavby bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh.

Místo plnění zakázky: Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 15.10.2019 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy objektů

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha objektu kompostárny Slivenec a objektů určených objednatelem.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem rámcové dohody o poskytování služby.

Místo plnění zakázky:
– kompostárna Slivenec, K Austisu, Praha 5
– území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.9.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 3.10.2019 do 10:00 hod.

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 9.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka univerzálního kolového nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého univerzálního nakladače.
Místem plnění veřejné zakázky je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice 106 00

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve Výzvě, v příloze č. 1 (technická specifikace), v příloze č. 2 (čestné prohlášení 2a+2b) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2019, 10.00 hod.

Dodávka portálového traktoru s příslušenstvím

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého portálového traktoru s příslušenstvím.
Místem plnění veřejné zakázky je okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, Praha 8.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019, 10.00 hod.

Realizace štětovnicové stěny – rybník Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci štětovnicové stěny rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místo plnění zakázky
Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je v souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Oprava oplocení DUN Milíčov a DUN Jinonice

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na opravu oplocení areálů DUN Milíčov a DUN Jinonice.

Stavební práce budou provedeny v těchto částech:
DUN Milíčov SO 01 – Nové oplocení
Demontáž stávajícího oplocení vč. betonových patek, nové oplocení v trase stávajícího. Plotový systém z pozinkované plastové oceli, plotové dílce svařované z pozinkované oceli, ve spodní části osazení betonových podhrabových desek, plotové dílce upevněny mezi plotové sloupky zabudované do betonových základů, přechod nad odtokem z DUN bude proveden jako stávající, tj. plot bude ukončen u betonového koryta. Nahrazení stávající vjezdové brány s upevněním k plotovým sloupkům zabudovaným do betonových základů. Branka bude uzamykatelná, kování se zámkem a s klikou.
DUN Jinonice -Nové oplocení
Oplocení bude vyměněno v celém rozsahu stávajícího a přesně kopíruje současnou trasu. Demontáž stávajícího oplocení včetně odstranění betonových patek a podezdívek. Oplocení bude provedeno z průmyslových svařovaných panelů (Zn+PVC), sloupky (Zn+PVC), betonové podhrabové desky z pohledového betonu budou S.H. usazeny pod stávající terén, betonové základové patky. V jiho-východním rohu areálu bude vyměněna stávající betonová podezdívka/opěrná zeď. Nová podezdívka bude provedena z tvárnic ztraceného bednění s rovnou plotovou hlavicí. Na vjezdu bude osazena nová vjezdová brána.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy
DUN Milíčov, k.ú. Háje p.č. 576/53, p.č. 584/4
DUN Jinonice, k.ú. Jinonice – p.č. 1231/31, p.č. 1236/81

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je na základě Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka krmiv pro živočichy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červy
Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Místem dodání jsou jednotlivé úseky organizace na území hlavního města Prahy. Jedná se především o úseky:
úsek 11: Hájovna v Šárce 40, 159 00 Nebušice
úsek 13: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle
úsek 16: K obecním hájovnám 275/1, 102 00 Praha – Hostivař
úsek 18: Čimický háj, 182 00 Praha
úsek 19: Zálužská 179, 198 00 Praha 14 – Hloubětín
úsek 29: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
úsek 56: Unhošťská 58, 161 00 Praha
úsek 41 – Okrasná školka Ďáblice: K zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
úsek 43 – Stromovka: Královská obora 11, 170 00 Praha
úsek 61 – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy: Mezi Rolemi, 158 00 Praha
úsek 63 – Zookoutky: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 19.8.2019 do 10:00 hod.

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 10:00 hod.

Vytvoření biotopových tůní na Rokytce

Rozhodnutí o výběruPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce v rámci krajinářských úprav potoka Rokytky dle přiloženého výkazu výměr. Práce budou zahrnovat výstavbu biotopových tůní, vytvoření zemních valů, hrázek a průlehu, úpravu pláně a svahování přilehlého terénu, založení trávníku, zhotovení zimoviště, broukoviště a hmyzích hotelů. Součástí bude také geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace stavby “Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka, část SO 05 Tůně” tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Práce budou probíhat v koordinaci s archeology. Archeologické práce jsou zajištěny investorem. Je nutné počítat s možným pozastavením prací při archeologických nálezech.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, rozhraní katastrálních území Běchovic a Kolodějí,
dotčené pozemky k.ú. Běchovice – 1453, 1451 a k.ú. Koloděje – 696/3.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 11:00 hod.

-->