Archiv kategorie ‘Archiv veřejných zakázek’

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Ochranné pomůcky

Předmětem zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných ve 4 částech dle přiloženého položkového rozpočtu.

Místem dodání: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Oprava dvora areálu Lesy hl. m Prahy Práče

Vyzva k podání nabídkyPředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v adaptaci areálových zpevněných ploch a kanalizačních přípojek a obnově vodorovného dopravního značení.Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Lesy hl. m. Prahy Práče, parc.č. 695, 696/4 a 698/2 v k.ú, Praha-Záběhlice.

Prohlídka místa plnění bude organizována individuálně. V případě zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte ve věci sjednání termínu prohlídky pana Adama Chmelenského, email: chmelensky@lesy-praha.cz, tel.: 608 355 835.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.11.2019 do 10:00 hod.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 30.10.2019.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.11.2019 do 10:00 hod.

Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v kompletní realizaci vrtaných studní, včetně manipulačnícíh šachet a vystrojení, napojení studní na IS, kolaudace funkčních studní jako zdroje vody, včetně projednání povolení realizací studní na dotčených úřadech a institucích, dle specifikací uvedených v přiložených hydrogeologických posudcích a projektech a v rozsahu výzvy a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy.
Jednotlivé vrty se budou realizovat na níže uvedených parcelách:
Hájovna Čimice (Bohnice) parc.č. 606/2, k.ú. Praha-Bohnice
Truhlárna Hloubětín parc.č.. 1365/11, k.ú. Praha-Hloubětín
Hájovna Kunratice parc.č. 835, k.ú. Praha-Kunratice
Kompostárna Slivenec parc.č. 1783/21, k.ú. Praha-Slivenec
Zookoutek Chuchle parc.č. 173/1, k.ú. Praha-Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Zadavatel tímto oznamuje uveřejnění Vysvětlení či doplnění výzvy č.2 včetně přílohy.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.11.2019 do 10:00 hod.

Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci výstavby bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh.

Místo plnění zakázky: Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 15.10.2019 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy objektů

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha objektu kompostárny Slivenec a objektů určených objednatelem.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem rámcové dohody o poskytování služby.

Místo plnění zakázky:
– kompostárna Slivenec, K Austisu, Praha 5
– území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.9.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 3.10.2019 do 10:00 hod.

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-688843755-479433570/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-688843755-479433570

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-029996

Lhůta pro podání nabídek je do 21.10.2019, do 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 9.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka univerzálního kolového nakladače

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého univerzálního nakladače.
Místem plnění veřejné zakázky je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice 106 00

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve Výzvě, v příloze č. 1 (technická specifikace), v příloze č. 2 (čestné prohlášení 2a+2b) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2019, 10.00 hod.

-->