Archiv kategorie ‘Archiv veřejných zakázek’

Dodávka nosiče nářadí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého nosiče nářadí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.

Dodávky nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nářadí, která bude prováděna na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.5.2019, 10.00 hod.

Hájovna Hostivař – zázemí pro techniku a instalace automatických napáječek pro zvířata

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v areálu hájovny Hostivař zahrnující vybudování zázemí pro techniku, skladů, nové pojezdové plochy a instalace automatických napáječek pro zvířata.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 29.4.2019, 10.00 hod.

Nákup chemických přípravků na ochranu rostlin

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup chemických přípravků na ochranu rostlin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 25.4.2019, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 29.4.2019, 10.00 hod.

Dodávky motorového ručního nářadí a příslušenství

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s dodavatelem na dodávky motorového ručního nářadí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

VZ je rozdělena na dvě části : Část 1 : Dodávky motorového ručního nářadí
Část 2 : Dodávky příslušenství

Lhůta pro podání nabídek je do 29.4.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 2.5.2019, 10.00 hod.

Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S – 142388

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební, bourací, zemní a montážní práce na přeložce trasy stávajících OPTO a 22 kV kabelů vedených podél koryta vodního toku Rokytky.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2019, 10.00 hod.

Dodávka nákladních a užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 5 ks nových nepoužitých vozidel v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Užitkové vozidlo (Správa budov)
Část 2: Užitkové vozidlo (Ekologická výchova)
Část 3: Nákladní vozidla typu sklápěč (Středisko Lesy)
Část 4: Osobní víceúčelové vozidlo (Vodní toky)

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich a uzitkovych vozidel

Lhůta pro podání nabídek je do 17.4.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka oděvů pro THP

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s dodavatelem na dodávku oděvů pro THP (tecnicko-hospodářské pracovníky).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy) v příloze č. 4 (logomanuál).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.4.2019, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 5.4.2019, 10.00 hod.

Ostraha objektů Lesů hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění ostrahy sídla Lesů hl. m. Prahy a monitoring vybraných objektů pomocí kamerového systému.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (seznam objektů pro ostrahu kamerovým systémem), v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (čestné prohlášení o náhradním plnění).

Lhůta pro podání nabídek je do 26.3.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.4.2019, 10.00 hod.

Dodávka drceného kameniva

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku drceného kameniva.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

-->