rosteme-s-vami-barva

 
 

V roce 2017 oslavila naše organizace 25 let své existence.

Jako příspěvková organizace, která měla mít na starosti péči o pražské lesy, začaly Lesy hl. m. Prahy fungovat 1. listopadu 1992. Naše organizace tak nahradila Lesní oddělení zanikajícího státního podniku Sady, lesy a zahradnictví Praha a svým zrodem navázala na dobu před rokem 1961, kdy se o pražské lesy rovněž starala samostatná organizace – tehdejší Lesní hospodářství hlavního města Prahy.

Hlavní město Praha naší organizaci v průběhu uplynulých 25 let postupně svěřovalo do péče stále více oblastí pražské přírody. Dnes tak kromě 2 900 hektarů pražských lesů a luk spravujeme také významné pražské parky, mezi něž patří Stromovka, Petřín, Letenské sady, park na vrchu Vítkově a obora Hvězda, 300 kilometrů pražských potoků a 140 vodních nádrží, pečujeme o stromořadí v 55 pražských ulicích a o 202 pražských památných stromů, provozujeme Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, 4 lesní zookoutky a 10 včelnic a prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty spolupracujeme s několika desítkami pražských škol a s širokou pražskou veřejností.

Po prvním roce existence měla naše organizace 127 zaměstnanců. Dnes pro Lesy hl. m. Prahy pracuje takřka dvojnásobek lidí a dalších zhruba 80 lidí organizace zaměstnává jako brigádníky.

Historické milníky naší organizace >>

Za symbol 25. výročí si naše organizace zvolila jeden z nejmohutnějších a nejstarších stromů světa, sekvojovec obrovský. Na začátku je to jen miniaturní semínko, které vypadlo z šišky na stromě na zem, do chladnoucího popela po lesním požáru, na konci gigantický organismus chráněný tisíciletou kůrou, který jako tichý kronikář světa přihlíží okolo se valícím vlnám času.

Naši zahradníci pro Pražany vypěstovali a přichystali tisícovku sazenic sekvojovce, aby si také oni letos mohli zasadit svého „mamuta“ mezi stromy.

Sazenice, které najdete v našem ďáblickém zahradnictví nebo v našich hájovnách v pražských lesích, jsou prapotomci některého ze sekvojovců obrovských, které vyrostly ještě ve své domovině – na horských svazích na západě severoamerického kontinentu. Odtud je jako okrasné dřeviny lidé rozšířili po celém světě a v roce 1954 dva z nich vysadil tehdejší lesník i v pražském Kunratickém lese, v blízkosti dnešního dětského hřiště. Oproti nejmohutnějšímu sekvojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý a více než 80 metrů vysoký sekvojovec známý jako Generál Sherman v Sequoia National Park v Kalifornii, dosáhly dva pražské sekvojovce „sotva“ 60 let, i tak se však již stihly vytáhnout do úctyhodné výšky 35 metrů a od roku 2010 patří mezi pražské památné stromy. Právě z jejich korun pocházejí šišky se semínky, z nichž jsme sazenice k letošnímu výročí naší organizace vypěstovali.

sekvojovec-malysekvojovec-maly2certifikat

 

Příběh sekvojovce >>

Sekvojovec se jako nepřehlédnutelný solitér bude nejlépe vyjímat na nějakém symbolickém místě, odkud bude moci přihlížet všem významným událostem vašeho života, například narození dítěte nebo životnímu výročí či důležité události spolkového dění. Poskytnete-li mladému stromku ve své zahradě dostatek prostoru, stane se vděčným strážcem příběhu vaší vlastní rodiny. Budeme rádi, když svoje dějiny budete sdílet právě s pražským sekvojovcem.

Kam si dojít pro svého vlastního kronikáře >>