rosteme-s-vami-barva

 • 1992
  Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy začala fungovat 1. listopadu 1992. Nahradila Lesní oddělení zanikajícího státního podniku Sady, lesy a zahradnictví Praha a svým zrodem navázala na dobu před rokem 1961, kdy se o pražské lesy rovněž starala samostatná organizace – tehdejší Lesní hospodářství hlavního města Prahy. Součástí Lesů hl. m. Prahy se v roce 1992 staly také dvě okrasné školky (Kbely, Ďáblice) pro pěstování sadebního materiálu k obnově zeleně ve městě.
 • 1998
  Po reorganizaci státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky a založení akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace převzala naše organizace středisko zajišťující údržbu drobných vodních toků, z nichž velká část přímo protéká lesními pozemky ve správě Lesů hl. m. Prahy.
 • 2007
  Kromě pražských lesů a drobných vodních toků na území hlavního města se naše organizace začala starat také o Královskou oboru Stromovka, největší pražský krajinářský park.
 • 2008
  V naší organizaci vzniklo středisko Ekologická výchova, které prostřednictvím environmentálně zaměřených programů a akcí seznamuje žáky pražských škol i pražskou veřejnost s přírodou hlavního města.
 • 2011
  S projektem Návrat včel do pražských lesů začala naše organizace obnovovat včelnice v pražských lesích a parcích. Dnes po celé Praze provozujeme celkem 10 včelnic.
 • 2012
  Ve správě naší organizace zahájila svůj provoz Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.
 • 2014
  Naše organizace převzala do své péče vybraná pražská stromořadí a parky celopražského významu, jako jsou Petřín, Vítkov či Letenské sady. V naší organizaci se tak zformovalo středisko Městská zeleň, pod nějž jsme začlenili také dosavadní správu Stromovky a obě okrasné školky.
 • 2016
  V areálu naší bývalé okrasné školky ve Kbelích jsme začali budovat Pražské lesní středisko – Prales.

Sídlo naší organizace

Do roku 1996 organizace sídlila na adrese Betlémská 9, Praha 1, pak se její sídlo přesunulo na Žižkov (Seifertova 36). Od roku 2000 až do současnosti sídlí Lesy hl. m. Prahy v Práčské ulici v pražských Záběhlicích, na pravém břehu potoka Botiče, v areálu bývalého pivovaru a mlýna, které v minulosti náležely k nevelké osadě Práče, jež se Záběhlicemi postupně splynula v průběhu 19. století.