Dodávka 2 ks nákladních vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Část 1: Odvozní souprava 6 x6 s návěsem a výměnou oplenovou nástavbou do návěsového sedla
Část 2: Nákladní vozidlo 8×8 sklápěcího s korbou

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017532

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-016766

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá a v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka univerzálního kolového traktoru

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka univerzálního kolového traktoru.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Dodávka universálního kolového traktoru

Lhůta pro podání nabídek je do 23.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy strážnice v Jinonicích.
Místem plnění zakázky je: Jinonice, Novoveská

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 17.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka a montáž lehké montované haly-přístřešek

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž nové, nepoužité montované haly – přístřešku.
Místo plnění zakázky: Zálužská 179, Praha 14 – Hloubětín.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace), v příloze č. 3 (výkres) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 11.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 18.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 16.7.2019, 10.00 hod.

Dodávka školkovacího stroje

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého školkovacího stroje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 10.00 hod.

Nákup 1 ks osobního vozidla typu SUV

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého osobního vozidla typu SUV.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 4.7.2019, 10.00 hod.

Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provádění a zajištění elektrikářských prací.
Místo plnění zakázky: Objekty ve správě zadavatele na území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2019, 10.00 hod.

Oprava cesty u Milíčovského rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v rámci opravy komunikace u Milíčovské rybníka.
Místo plnění zakázky: Praha, k.ú. Háje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2019, 10.00 hod.

-->