Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu 2019-2020

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích na území hl. m. Prahy – parky celopražského významu: Letenské sady, Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, vrch Vítkov, obora Hvězda, Hradčanské náměstí.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/vyvazeni odpadkovych kosu 2019-2020

Lhůta pro podání nabídek je do 5.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka traktorového nosiče kontejnerů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého traktorového nosiče kontejnerů.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.

Dodávka nosiče nářadí

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého nosiče nářadí.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.5.2019, 10.00 hod.

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodání 3 ks nových nepoužitých nákladních vozidel typu sklápěč v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/dodavka nakladnich vozidel sklapec

Lhůta pro podání nabídek je do 31.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rekonstrukce strážnice Kyje

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební práce na kompletní rekonstrukci strážnice Kyje.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/rekonstrukce straznice kyje

Lhůta pro podání nabídek je do 16.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019 – 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je provádění přípravných a stavebních prací, tj. bourání zdiva a různých stavebních konstrukcí ručními i elektrickými nástroji, ruční výkopy jam, rýh a šachet, betonování a zhotovení bednění konstrukcí, obetonování potrubí a montáž a demontáž lešení, montáž potrubí různých průměrů, atd.
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s maximálně třemi poskytovateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/provadeni pripravnych a stavebnich praci

Lhůta pro podání nabídek je do 14.5.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->