S ohledem na potvrzený výskyt viru ptačí chřipky (aviární influenza) u uhynulé husy pomořanské z chovu v obci Lázně Toušeň v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji přijala naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, po konzultaci s Městskou veterinární správou v Praze Státní veterinární správy, preventivní opatření, která by měla eliminovat nebezpečí, že šířící se virus ohrozí záchrannou stanici a její pacienty. Z celkového počtu 3 707 pacientů přijatých do stanice v roce 2016 tvořili 70 % ptáci, a právě proto jsme se rozhodli raději přistoupit k přísnějším preventivním opatřením.

Preventivní opatření se týkají jak samotného provozu záchranné stanice v areálu, kde sídlí, tj. Mezi Rolemi, 158 00 Praha 5 – Jinonice, tak pravidel pro příjem volně žijících živočichů.

I. Preventivní opatření v areálu záchranné stanice

V areálu záchranné stanice jsme před jednotlivé objekty umístili dezinfekční rohože a všichni pracovníci záchranné stanice při manipulaci se zvířaty používají kromě základních ochranných pomůcek také respirační roušky.

II. Preventivní opatření při příjmu živočichů

1. Pro katastrální území Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy a dále od 6. 2 2016 také pro Vinoř, Miškovice, Čakovice, Březiněves a Třeboradice (dotčená tzv. pásmem dozoru o poloměru 10 km od ohniska výskytu) jsme zavedli dočasný zákaz příjmu všech zde nalezených vodních ptáků do záchranné stanice.

2. Pro ostatní katastrální území hlavního města Prahy jsme zavedli zákaz příjmu vodních ptáků vykazujících možné příznaky ptačí chřipky (apatie, načepýřené peří, neochota se pohybovat, dýchací obtíže) do záchranné stanice.

3. Záchranná stanice zároveň nebude přijímat žádné ptáky nalezené mimo území hlavního města Prahy.

Situaci budeme nadále pozorně sledovat a podle jejího dalšího vývoje budeme uvedená opatření v součinnosti s Městskou veterinární správou v Praze Státní veterinární správy aktualizovat.

Děkujeme všem nálezcům zraněných či jinak postižených živočichů, že tato preventivní opatření budou respektovat.

pasma_mapa

Mapa s ohniskem výskytu ve Středočeském kraji a s vyznačenými pásmy:
ochranné pásmo (do 3 kilometrů) a pásmo dozoru (do 10 kilometrů)
Zdroj: Státní veterinární správa

 

Ministerstvo zemědělství:
informace o ptačí chřipce

Státní veterinární správa:
informace o ptačí chřipce

Nařízení Státní veterinární správy