Už třetí rok po sobě k nám do zookoutku v Malé Chuchli zavítala parta dobrovolníků ze společnosti Nielsen, aby našim ošetřovatelům pomohli s náročnou údržbou výběhů zdejších zvířecích obyvatel. Na záslužnou brigádu se ráno ve čtvrtek 11. května sešlo asi dvacet dobrovolníků. Pomocníci v modrých tričkách se chopili krumpáčů a vidlí na kydání hnoje a štětek na natírání dřevěných palisád kolem výběhů, jedna skupinka pomáhala plnit seník, aby měla naše zvěř co oždibovat, a zbytek se zapojil do každodenního úklidu zookoutku.

IMGP3954

Z letošní návštěvy dobrovolníků se asi nejvíc radovalo místní stádo muflonů, na jejichž výběh včera přišla řada. Zatímco loni se pomocníci činili hlavně ve výběhu u daňků, tentokrát se vrhli právě na mufloní výběh, který během pár hodin zbavili všech starých nečistot.

Děkujeme společnosti Nielsen, že nám své cenné síly na jeden den zapůjčila, a všem dobrovolníkům, že zookoutku, který funguje jako detašované pracoviště Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a jako náhradní domov pro trvale handicapované živočichy, neváhali pomoci. Vaší podpory si velice vážíme a budeme se těšit na další spolupráci.