20. května uspořádaly Lesy hl. m. Prahy druhou exkurzi pro Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze (o předcházející návštěvě v Šáreckém údolí si můžete přečíst zde). Exkurze se uskutečnila v rámci mezinárodního kurzu Erasmus “Sustain Active”, jehož hlavním koordinátorem byla Technická univerzita ve Zvolenu. Exkurze probíhající v areálu okrasné školky ve Kbelích a na lesních a parkových pozemcích v okolí školky se zúčastnilo 22 studentů 9 různých národností a 4 zahraniční tutoři (z Finska, Bulharska a Slovenska).

První částí exkurze studenty provedl vedoucí okrasné školky Kbely Vladislav Rozsypal. Představil historii školek v rámci organizace Lesy hl. m. Prahy, rozdělení sortimentu mezi školkami ve Kbelích a v Ďáblicích i současnou produkci, jež byla také názorně předvedena na obou plochách – v prodejní i v pěstební části školky. Především studentky okouzlily skleníky plné výpěstků různobarevně kvetoucích letniček, balkonovek či trvalek, které bohatě provoněly slunečné, téměř letní odpoledne.

Účastníci, mezi nimiž byli kromě Čechů a Slováků studenti z Finska, Slovinska, Rakouska, Rumunska, Bulharska, Vietnamu nebo Ghany, se zajímali mimo jiné o praktický rozdíl mezi prostokořennými a kontejnerovanými sazenicemi i o rozdílnou odolnost při transportu. Značnému zájmu se pak těšily nejen alejové stromy připravené v prodejních prostorách, ale také samotné pěstební postupy či dobývání stromů, které bylo k vidění v pěstební části školky.

Druhá část exkurze představila okolní lesní a parkové prostory. Vedoucí střediska městské zeleně Ing. Jan Lípa vedl exkurzi okolními lesními pozemky, na nichž jsou v několika porostech na malých plochách soustředěna různá druhová zastoupení, ale i různé věkové skupiny porostu, holou sečí počínaje, zralým porostem v mýtním věku konče.

Na tyto porosty navazuje poměrně rozsáhlé zelené pásmo, za nímž stojí několik projektů, jejichž autorem je právě Ing. Jan Lípa. Účastníci exkurze tak postupně prošli lesoparkem v Semčické ulici (2005 MČ, ve spolupráci s LHMP a Odborem ochrany prostředí MHMP), Centrálním parkem Kbely (2009 – 2010, se souhlasem LHMP) až k revitalizovanému rybníku (2006). Ocenili ideu využití přerostlého pěstebního materiálu bývalé části zahradnictví pro kostru lesoparku i vzrostlých stromů z bývalých zahrádek pro vznik parku. Účastníci se zajímali o druhové složení parku a, i přes současný trend výstavby parků a lesoparků, kvitovali zachování jehličnanů.

img_4425b

Na delší dobu se pak zastavili na mostcích přes potok a v okolí tůně, odkud pochází jedna ze společných fotografií. Zaujal je mimo jiné i fakt, že městská část nemá náměstí, a tak se kulturní a společenské akce konají v prostorách amfiteátru v parku. Líbila se ale také veřejná ohniště či „Christmas tree“ – krásný a v odpoledním slunci modravě stříbřitě zářící Picea pungens s nádherně pravidelným habitem.

img_4437b

Exkurze končila na hrázi revitalizovaného rybníka, upraveného do podoby blízké přírodě, kde právě probíhalo sportovní rybaření. Odtud se účastníci vydali zpět na Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.