Na místě bývalých dělostřeleckých kasáren na Újezdě, které byly zbourány v roce 1932, vznikla ve třicátých letech volná plocha se záhony cibulovin, letniček a hlíznatých květin. Vždy se zde sázely jiřinky (Dahlia), a proto se jako název místa vžilo a do dnešní doby přetrvalo označení Jiřinkový sad. Zastoupení jiřinek je doposud každoročně dodržováno a na záhonech se střídají kombinace s dalšími druhy letniček.

Sadební materiál do Jiřinkového sadu pravidelně dodává organizace Lesy hl. m. Prahy.

jirinkovy-sad