S prvními jarními dny se v Královské oboře Stromovce naplno rozběhly výsadbové práce. Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy se pustili do vysazování nových stromů v oblasti Psí louky, Starého parku a na severních svazích, kam do konce dubna dohromady vysadí přibližně 750 stromů a 175 keřů. Ve Starém parku navíc obnoví 2 trvalkové záhony, které osídlí až 4 tisíce rostlin.

Největší pražský krajinářský park přitom už od podzimu loňského roku prochází kompletní revitalizací zdejších rybníků, jejíž první fáze – oprava největšího z nich – se úspěšně blíží do finále, a nezvykle živo je i ve východní části parku u Planetária, kde postupuje rekonstrukce parkové cesty. Všechny uvedené projekty na území Stromovky financuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Psí louku a Starý park v nejbližší době posílí asi 230 vzrostlých a 120 menších stromů a 45 solitérních keřů. Mezi “novou mízou” bude až 13 druhů dubu, 5 kultivarů javoru, po 3 druzích jírovce a lípy a 2 druhy břízy. K listnatému sortimentu se přidají smrky, pamodříny, jedlovce a tisovce. Že si Stromovka v minulosti vydobyla pověst kvalitního arboreta, připomene v nové výsadbě několik netradičních solitérů, například Cornus kousa ‘Milky Way’ (dřín japonský), Quercus castaneifolia ‘Green Spire’ (dub kaštanolistý) nebo Tilia henryana ‘Arnold Select’ (lípa Henryova).

Na severních svazích přibude zhruba 400 stromů různých velikostí, svoje zastoupení tu budou mít především třešně, javory, buky, jírovce, jasany, habry a celkem 5 druhů dubu. Sféru jehličnanů budou ve výsadbě reprezentovat jedle a smrky. Patro keřů se na severních svazích rozšíří o asi 130 nových přírůstků, bude mezi nimi například vilín a muchovník, jehož chutné jedlé plody návštěvníci budou moci ochutnat.

Mladé stromy ve Stromovce nahradí staré a nemocné dřeviny, které musely být na základě arboristických posudků odstraněny. Místa pro stromy přesně určuje architektonický projekt a poznáte je podle označení dřevěným kolíkem s barevnou hlavou. Na kmeny vysazovaných dřevin zaměstnanci použijí speciální ochranný nátěr Arbo-flex, který se velmi osvědčil a strom v růstu nijak neomezuje.

mapa-stromovka

Zatímco výsadby s jarem startují, revitalizace největšího rybníka v centrální části Stromovky je již z větší části dokončená. Dělníci se od jeho břehů ale záhy posunou jen o malý kousek – na řadu přijde celková oprava navazujících spodních rybníků a v závěrečné etapě prací se ve Stromovce obnoví i historická vodní plocha, na níž si ale kromě kronik těžko kdo může pamatovat. Nový rybník se vrátí do historických hranic bývalého a dnes dávno zarostlého Rudolfova rybníka, který tu v 16. století nechal zbudovat císař Rudolf II.

Kompletně zrekonstruovaný rybniční komplex by se měl veřejnosti představit na konci letošního roku. Dočasné nepohodlí návštěvníků vynahradí výsledek rekonstrukce celé soustavy parkových vodních ploch, v jejichž osvěžující blízkosti budou moci odpočívat už na jaře 2017.

Třetí velká proměna ve Stromovce se dotýká parkových cest. Na rekonstrukci cesty mezi Planetáriem a takzvanou bramborárnou tlačil sám její žalostný stav. Původní popraskaný asfaltový povrch byl odstraněn a v současnosti se plocha dláždí štípanými žulovými kostkami. Nový pevný povrch dostane také intenzivně využívaná cesta v blízkosti Malé říčky, která dosud vedla vyšlapanou trávou.

Úplně nová spojovací komunikace vzniká na opačné straně Stromovky, na severních svazích; začínat bude u tunelu pod drážním domkem. Ve stejném svahu právě probíhají i protierozní opatření, která zabrání sesuvům půdy do blízké železniční dráhy. Jednotlivé úseky další z opravovaných cest zpevní osvědčené kokosové rohože.

Mezi vylepšení, která pro návštěvníky Stromovky v nadcházejících měsících chystáme, patří také nový umělecký rekreační prvek, jenž se zrodí z torza dubu ze Starého parku a původní “duch stromu” tak zůstane ve svém prostředí. Dřevěný prvek nainstalujeme ještě do letních prázdnin. Už v květnu se ale občané můžou přijít podívat na výsev směsi letniček a trvalek v západní části parku u vrchu Pecka, kde jsme na podzim minulého roku založili jabloňový sad pěti tradičních odrůd, jehož plody budou moci návštěvníci za pár let sami ochutnávat. Z vyseté květinové směsi pod stromy vyroste voňavá květnatá louka. A tak jako loni i letos se návštěvníci mohou těšit na překrásné květinové záhony před Šlechtovou restaurací.

Královská obora Stromovka se tak díky péči hlavního města Prahy opět dostává do kondice nejkrásnějšího pražského parku.

stáhnout jako tiskovou zprávu