V prostoru u podchodu ve Stromovce byly zahájeny práce na opravách zídek bývalého alpina. Prostor bude omezeně přístupný po dobu stavby. Všem návštěvníkům parku se omlouváme za dočasně sníženou prostupnost lokality.

V rámci obnovy alpina budou realizovány opravy zídek a navazujících zpevněných povrchů. Po stavebních pracích budou následovat výsadby trvalek. V místě výsadeb pro trvalky je nově počítáno s automatickou závlahou v návaznosti na ostatní záhony v předprostoru Šlechtovy restaurace.

Investorem akce je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.