Severní svahy parku na vrchu Vítkov, o nějž Lesy hl. m. Prahy od loňského roku pečují, projdou v druhé polovině letošního roku výraznými změnami.

Plánované pěstební a zdravotní probírky zdejšího zanedbaného porostu uvolní prostor pro vybrané solitérní dřeviny a podpoří tak původní druhovou skladbu stromů i keřů v parku.

Suché stromy na svazích a nebezpečné větve tyčící se nad stezkami, které by mohly návštěvníky ohrozit, arboristé z parku postupně odstraní.

Na vytipovaných místech opravené vyhlídkové trasy se po vyřezání náletů a keřových skupin či po vyvětvení spodního stromového patra odkryje okolní scenérie a otevřou se průhledy na blízký Karlín. Místa pro vyhlídku se uvolní i podél původní cestní sítě.

pruhled-karlin

Veškerý dřevní odpad po zásazích pracovníci ekologicky zlikvidují (např. štěpkováním či haťováním) a z lokality zmizí také nánosy odpadků.

Celoplošná úprava severních svahů na Vítkově potrvá od 17. srpna do 30. listopadu 2015.

Prosíme všechny návštěvníky, aby nevstupovali do označených míst, kde budou práce probíhat, a doufáme, že omluvíte dočasné narušení parku, které zlepší kondici zdejší přírody i zážitek z výhledu pro všechny, kteří památný žižkovský vrch v příštím roce navštíví.