Od listopadu čeká Letenské sady bezpečnostní kácení nemocných dřevin, k němuž jako správci letenského parku přistupujeme, abychom zajistili bezpečnost zdejších návštěvníků. Zásah se dotkne 34 předem vytipovaných slabých a neperspektivních stromů v bezprostřední blízkosti frekventovaných parkových cest a oblíbených dětských hřišť. Špatný zdravotní stav vybraných dřevin a jejich narušená stabilita z nich činí těžko předvídatelné nebezpečí. Při pádu by mohly stromy, z nichž mnohé se přímo naklánějí nad pěší stezky, návštěvníky parku vážně zranit.

Mezi vytipovanými stromy, jejichž pokácení schválil Úřad městské části Praha 7, převládají druhy Tilia sp. (lípy) a Aesculus sp. (jírovce). Stromy nadále oslabuje infekce parazitických hub, například dřevomoru kořenového, který jejich dřevo nahlodává a rozkládá. Dřeviny, jimiž houba prorůstá, uhnívají a lámou se. Jedním ze stromů, které dřevomor na Letné fatálně poničil, je i Platanus x hispanica (platan javorolistý) ve známé platanové aleji u mateřské školky a dětského hřiště ve východní části parku.

Celý zásah bude trvat od začátku listopadu až do konce prosince letošního roku, tedy striktně v období vegetačního klidu. Některé ze stromů budou muset arboristé pokácet s pomocí stromolezecké techniky.

Prosíme všechny návštěvníky parku, aby nevstupovali do míst ohraničených páskou, v nichž bude kácení probíhat, a zároveň doufáme, že omluvíte dočasné nepohodlí i hluk provázející arboristické práce, které mají napomoci zlepšit zdravotní stav letenské zeleně. Děkujeme za pochopení.

acer

acer2

Jeden z vytipovaných stromů: Aesculus hippocastanum. Zdravotní stav výrazně zhoršený, defektní větvení, poškozená báze kmene, infekce přechází do oblasti kořenového systému, extrémně zhoršené stanovištní poměry, redukovaná koruna, dynamicky prosychá. Nakloněný kmen, strom se nachází v zóně frekventovaných cest.