V průběhu letošního ledna zahájí naši arboristé bezpečnostní kácení deseti nemocných dřevin v centrální aleji v parku na Vítkově. Vybrané stromy, jež mají poškozené kořeny a jejichž dřevo rozkládají trsy dřevokazných hub, označil znalecký posudek za provozně nebezpečné a nelze předvídat, kdy narušené a uhnívající dřeviny ztratí zbytky stability. Chceme-li eliminovat riziko, že stromy ohrozí návštěvníky parku procházející po jeho hlavní cestě, musíme jako správci parku dřeviny co nejdříve pokácet. Volná místa ale v aleji dlouho nezůstanou, zaplní je deset mladých listnáčů s bohatými korunami.

Zásah se dotkne dvou stromů druhu Robinia pseudoacacia (trnovník akát), které rostou po levé straně vstupu do parku z ulice Pražačka, a osmi stromů druhu Acer saccharinum (javor stříbrný) rozmístěných na pravé straně aleje v celé její délce. Na stromech bují dřevokazné houby, oslabuje je například vějířovec obrovský, lesklokorka ploská, sírovec žlutooranžový či dřevomor kořenový. Houbami prorostlé stromy hnijí a hrozí, že se zlomí nebo vyvrátí. O kácení všech deseti stromů rozhodl odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 3 a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Celý zásah potrvá do konce ledna, podobně jako v Letenských sadech nebo v oboře Hvězda tak arboristé do parku zasáhnou v období jeho vegetačního klidu. Stromy kvalifikovaně pokácí s pomocí stromolezecké techniky. Deset nových listnatých stromů s rozvinutou korunou do aleje vysadíme buď ještě na podzim letošního roku, nebo na jaře 2017.

Kácení stromů financuje hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí, realizuje jej naše organizace.

Prosíme všechny návštěvníky parku, aby nevstupovali do míst ohraničených páskou, v nichž bude kácení probíhat, a zároveň doufáme, že omluvíte dočasné nepohodlí i hluk provázející arboristické práce, které pomohou zlepšit zdravotní stav zeleně v parku. Děkujeme za pochopení.

alej-vitkov5

alej-vitkov

Pohled na centrální alej na Vítkově; jeden z nemocných stromů: Deset zdejších dřevin má poškozené kořenové náběhy nebo jejich dřevo rozkládá infekce parazitických hub.