V nejbližších dnech zahájíme v severní části Letenských sadů bezpečnostní kácení nemocných dřevin, jejichž mimořádně špatný zdravotní stav již nedovoluje, abychom je v parku bez rizika pro návštěvníky ponechali. Zásah se týká 47 předem vytipovaných slabých, poškozených a dřevokaznými houbami vyčerpaných stromů, u nichž odborný posudek nedoporučil jinou možnost než pokácení. Už letos na jaře však Letenské sady oživí 85 nových stromů, které v parku vysadíme.

Kácení vytipovaných dřevin, které se nacházejí v pásu parku za vyhlídkovým místem s metronomem, schválil Úřad městské části Praha 7. Jsou mezi nimi například druhy Tilia cordata (lípa srdčitá) a Fraxinus excelsior (jasan ztepilý). Vysílené stromy destruuje zhoubná infekce parazitických hub a postupně uhnívají, některé z nich trpí defektním větvením a dalšími vadami. Odstraněním zdravotně i bezpečnostně problematických jedinců se zlepší zdraví i celkový charakter parku a zdejší zeleň hned na jaře doplní takřka dvojnásobný počet mladých a nezávadných dřevin.

Arboristé budou na Letné pracovat v průběhu ledna, do parku tak zasáhnou ještě v období vegetačního klidu.

Kácení financuje hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí, realizuje jej naše organizace. V parku rozmístíme informační cedule, které budou návštěvníky parku na úpravy upozorňovat.

Prosíme všechny návštěvníky parku, aby nevstupovali do míst ohraničených páskou, v nichž bude kácení probíhat, a zároveň doufáme, že omluvíte dočasné nepohodlí i hluk provázející arboristické práce, které mají napomoci zlepšit zdravotní stav letenské zeleně. Děkujeme za pochopení.

fraxinus-excelsior

fraxinus-excelsior1

Příklad poškozených stromů druhu Fraxinus excelsior (jasan ztepilý): nevhodná struktura větvení, poškození větví.