Na místě bývalého alpina u podchodu do dna bývalého rybníka před Šlechtovou restaurací skončila v závěru roku 2015 první část rekonstrukce. Úprav se dočkaly zdejší zpevněné povrchy a systém odvodnění, rekonstrukcí prošla také poničená zídka. Na tři trvalkové záhony obklopující podchod zahradníci vysázeli celkem 3 317 trvalek a 6 655 cibulovin a hlíz.

Mezi vysazenými rostlinami dominuje 6 000 sasanek, poroste zde také 400 tulipánů, skoro 500 kakostů či necelé čtyři stovky bergénií. Různobarevné koberce květů doplní téměř 350 exemplářů stálezelené ostřice japonské a další rostliny s okrasnými listy. (Přehled všech vysazených rostlin uvádí podrobný osazovací plán.)

osazovaci-plan_alpinum

Podrobný osazovací plán

Souběžně s realizací první etapy rekonstrukce se do trvalkových záhonů u podchodu rozšířil závlahový systém.

Na úvodní etapu rekonstrukce prostoru před Šlechtovou restaurací naváže etapa druhá, jež se zaměří na parter s květinovými záhony. I její součástí bude rekonstrukce zpevněných povrchů a odvodnění parteru, zahrnovat bude také opravu veřejného osvětlení, závlahového systému a nakonec samotné sadové úpravy – výsadby na květinových záhonech. Nyní probíhá projektová příprava druhé etapy a průběh dalších prací bude záviset na zahájení rekonstrukce Šlechtovy restaurace a obnovy rastru kaštanů.

rekonstrukce-alpinum

Investor akce a zadavatel projektové dokumentace: hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Zodpovědná osoba za Magistrát hl. m. Prahy: Ing. Alice Dědečková
Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner – A05, spolupráce: Ing. arch. Milan Vlček
Zadavatel realizace: Lesy hl. m. Prahy
Zodpovědná osoba za Lesy hl. m. Prahy: Ing. Pavlína Mikešová, DiS.
Realizátor: Gartensta, s. r. o.

Zdroj fotografií v galerii: Portál životního prostředí hlavního města Prahy.