Od dubna letošního roku začnou arboristé ve Stromovce s první etapou pěstebních opatření a odborných arboristických zásahů, které umožní další vývoj a růst ošetřených stromů, zlepší jejich zdravotní stav a zároveň zajistí, že stromy i nadále zůstanou bezpečné pro návštěvníky parku. V první fázi budou arboristé pracovat ve východní části parku v okolí planetária, v květnu začnou práce i uprostřed parku na dně bývalého rybníka. Do konce července ošetří 530 dřevin.

V okolí planetária potřebuje odborné ošetření celkem 291 převážně listnatých stromů, především javory, duby, buky, jírovce a lípy. Arboristé u nich provedou hlavně výchovné řezy, které podporují žádoucí tvar a zdravý vývoj koruny daného stromu, zdravotní řezy, jež strom zbavují nemocných, poškozených či nevhodně rostoucích větví, a redukční obvodové řezy, které snižují těžiště stromů a zlepšují jeho stabilitu. Do korun vybraných stromů arboristé nainstalují také bezpečnostní vazby, které stromy rovněž stabilizují, chrání před zlomením či vyvrácením a prodlužují jejich životnost. Arboristické práce se budou řídit podle dendrologického průzkumu projektové dokumentace, kterou zpracoval architekt Ing. Josef Souček.

Většinu prací zvládnou arboristé stromolezeckou technikou, neboť použití vysokozdvižné plošiny znemožňuje členitost terénu, v němž se stromy nacházejí, i jejich rozmístění.

arboriste

Práce v koruně stromu

Práce u planetária, které pro nás vykoná firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o., by měly skončit do konce května, paralelně však již od začátku května začnou naši arboristé s ošetřením stromů v centrální části parku na dně bývalého rybníka. Zásah v této lokalitě se dotkne 239 dřevin, i zde budou mezi pěstebními opatřeními řezy, a to především řezy zdravotní, sesazovací a redukční, a také zde přibudou v korunách některých stromů bezpečnostní vazby.

Na obě etapy arboristických prací ve Stromovce bude dohlížet technický dozor, který zajistí arboristická firma Arbonet. Určil jej odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků budeme celou akci financovat.

Třetí plánovaná etapa arboristických prací ve Stromovce, v níž se zaměříme na stromy v severní oblasti parku za železniční tratí, by měla začít v září letošního roku.

Harmonogram arboristických zásahů v Královské oboře Stromovka 2016

Etapa Lokalita Termín realizace
I. Arboristické zásahy v okolí planetária 1. 4. – 25. 5. 2016
II. Arboristické zásahy na dně bývalého rybníka květen – 31. 7. 2016
III. Arboristické zásahy za železniční tratí říjen – listopad 2016