Ačkoli víkendové počasí k vycházkám do pražské přírody tolik nelákalo, 35 odvážlivců, kteří v neděli 13. března vyrazili do předjarní Stromovky, se po parku mohlo projít v doprovodu našich odborníků a dozvědět se tak od těch nejpovolanějších, co všechno péče o park obnáší. Komentovanou procházku po Královské oboře Stromovka uspořádal již potřetí spolek Živé město, hlavního slova se ujala naše vedoucí parkové údržby Barbora Berecová a na pomoc si přizvala naše arboristy.

Po celý rok vyžaduje park soustavnou odbornou péči a výjimkou není ani období vegetačního klidu, když stromy odpočívají a míza se stahuje do kořenů, kde vyčkává až do prvních teplých dní, než se větve stromů znovu obsypou rašícími pupeny. Právě na šetrné bezpečnostní a zdravotní zásahy u dřevin a keřů v období vegetačního klidu se komentovaná procházka tentokrát zaměřila. Arboristé představili svoji práci, ukázali arboristickou výstroj a pohotově předvedli, jak v praxi vypadá výstup do koruny stromu a náročná práce mezi větvemi vysoko nad zemí.

prochazka-stromovka4

Kromě péče o parkový porost účastníci procházky diskutovali také o změnách, jimiž Stromovka v poslední době prochází. Společně se dotkli rozsáhlé revitalizace zdejších vodních ploch, plánovaných pěstebních opatření v okolí planetária a v části parku za tratí i dlouho očekávané opravy chátrající Šlechtovy restaurace, jež by letos konečně měla začít.

Autorem fotografií je spolek Živé město, celou galerii najdete na jeho facebookové stránce.