Začátkem příštího týdne začneme v Letenských sadech s výsadbami nových listnatých stromů, které nahradí nemocné a oslabené dřeviny, jež jsme na podzim minulého roku a začátkem letošního roku museli z bezpečnostních důvodů pokácet. Celkem 85 mladých zdravých dubů, jeřábů a habrů, které rozšíří letenskou zeleň, se v parku usídlí do konce dubna.

Část stromů budeme vysazovat v pásu parku za metronomem, jehož jižní okraj vymezuje hlavní pěší cesta mezi Národním zemědělským muzeem a baštou svatého Tomáše, druhá skupina stromů zakoření ve východním pruhu, kde zeleň hraničí s budovou Ministerstva vnitra a dosahuje až k ulici Milady Horákové.

mapa-letna

Vyznačená plocha Letenských sadů, kde budeme v dubnu vysazovat nové stromy.

Druhy stromů, které v parku vysadíme, se již v minulosti na Letné vyskytovaly a měly by zvládnout zdejší stanovištní podmínky, zvláště značné vysychání půdy. V parku přibudou 3 habry obecné (Carpinus betulus), 16 mnohokmenných jeřábů muků (Sorbus aria ‘Magnifica‘) a 66 dubů 4 různých druhů. Bude mezi nimi dub bílý (Quercus alba), dub cer (Quercus cerris), dub zimní (Quercus petraea) a dub červený (Quercus rubra).

Geodetické vytyčovací kolíky, které označují, kde v nejbližší době začneme hloubit výsadbové jámy pro nové stromy, jsou již na svých místech. Všechny návštěvníky parku proto prosíme, aby je nikam nepřemisťovali ani neodnášeli. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se do Letenských sadů budete vracet přinejmenším stejně rádi jako doposud.

Investor Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Projektant Šmídová Landscape Architects
Realizátor Lesy hl. m. Prahy