Příští týden začneme v oboře Hvězda na místě nynějších dočasných výsadeb budovat dva nové trvalkové záhony, které ze dvou stran orámují volný trávník před letohrádkem. Na záhony zasadíme 52 druhů trvalek a 6 druhů cibulovin, které postupně pokvetou takřka po celý rok a na záhonech se tak vystřídají nejrůznější barevné variace. Celkem zde v květnu vysadíme 2 790 trvalek a letos na podzim je doplníme 8 093 cibulovinami, tak aby už příští rok na jaře návštěvníky parku přivítaly první sněženky, následované tulipány a narcisy.

nahled-situace-zahony

Letohrádek Hvězda ze všech stran svírá les a jediným květinovým ornamentem v celé oboře jsou právě záhony lemující otevřený prostor před letohrádkem, k němuž směřují všechny hlavní cesty a po nich i kroky návštěvníků. Pestrá a bohatá směs květin, které na záhony vysadíme, odpovídá výjimečnosti takového místa, zároveň ale respektuje i blízký element lesa a v mnohém čerpá z původní divoké flóry české krajiny. Z trvalek se na záhonech objeví například prvosenky, sasanky nebo kopretiny, modré a fialové tóny rozvine oměj, šalvěj, zvonek či kosatec. Vysadíme tu i stovku růžových a bílých pivoněk, žlutými odstíny bude zářit řebříček, denivka a na podzim chryzantéma. Tradiční cibuloviny, jako je sněženka, narcis nebo tulipán, doplníme skoro čtyřmi stovkami bílých lilií.

Stavební úpravy a práce na záhonech začnou v závislosti na počasí v průběhu příštího týdne, hotovo bychom měli mít do poloviny června. Záhony ohraničíme nízkými plůtky z akátových kůlů a v budoucnu u záhonů přibude i informační panel, který představí jednotlivé druhy vysazených rostlin.

Akci financuje hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a o záhony i o jejich následnou péči se bude starat naše organizace jakožto správce obory.