Nový záhon na dohled od Národního památníku na Vítkově, který jsme založili a osadili loni na podzim, právě zažívá svoji premiérovou sezonu. Po narcisech, které tu zazářily na začátku jara, přišel čas trvalek, jejichž květy se budou na záhonu střídat až do října. Převažující růžovofialové tóny doplní odstíny modré, žluté i oranžové.

Na záhon jsme vysadili rostliny z pěti různých funkčních skupin se specifickými růstovými vlastnostmi, tak aby výsledek připomínal volnou a proměnlivou kvetoucí louku. Mezi 1 536 vysazenými trvalkami je 288 vysokých a dominantních solitérních rostlin, jako je například třapatka nachová nebo divizna, zhruba třetinu (503 rostlin) tvoří nižší skupinové rostliny jako hvězdnice chlumní nebo kohoutek věncový, které se sdružují do skupinek. Nejvíc – celkem 576 – rostlin patří do kategorie pokryvných druhů, jež vytvářejí nízký koberec mezi vyššími rostlinami. Z pokryvných rostlin jsme na Vítkově vysadili například sasanku lesní, dobromysl obecnou, kakost Renardův a kakost krvavý nebo šalvěj hajní.

Zbylých 11 procent (169 rostlin) představují rostliny vtroušené, jako je len vytrvalý, chrastavec makedonský nebo měsíček lékařský, které ve výsadbách dočasně zaplňují volná místa a umí se přesévat, proto se jim říká také rostliny putující.

zahon-vitkov3

zahon-vitkov3

Vlevo: záhon těsně po svém založení v prosinci 2015; vpravo: záhon letos v květnu

Růžové květy třapatky, rozchodníku, dobromysli nebo svíčkovce se na záhoně budou prolínat s tmavě fialovým chrastavcem a šalvějí a světle fialkovou hvězdnicí či perovskií dřevinkovitou. Modře už teď na záhonu svítí rozrazil ožankovitý, žluté jsou květy pryšce a řebříčku, oranžově kvete měsíček. Celkem se na záhonu do podzimu “vybarví” 30 druhů trvalek.

Přehled všech vysazených druhů a dobu jejich kvetení najdete v tabulce.

zahon-vitkov-rozpis1

zahon-vitkov-rozpis2

Trvalkový záhon vznikl podle zadání odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a jeho vybudování hradilo hlavní město Praha.