Začátkem tohoto týdne jsme v Královské oboře Stromovka zahájili poslední etapu letošní série plánovaných arboristických ošetření zdejších stromů. V této závěrečné fázi se soustředíme na stromy v severní části parku za železniční tratí, kde arboristé do konce listopadu ošetří celkem 346 vytipovaných dřevin. Na jaře letošního roku arboristé nejprve pracovali na vybraných stromech v okolí planetária, v polovině roku vrcholily práce také v centrální části parku na dně bývalého rybníka. Zbývá tak poslední část z takřka 900 stromů, do jejichž korun měli letos arboristé v plánu vyšplhat.

Mezi stromy na severní straně parku, jejichž stav vyžaduje arboristický zásah, jsou hlavně listnaté dřeviny, zvláště lípy, duby, vrby a javory a z ovocných druhů také jabloně a hrušně. Velká část z nich trpí prosycháním koruny, trápí je dutiny v kmeni či ve větvích nebo dřevokazné houby anebo se potýkají s nějakou růstovou vadou, jako je například přeštíhlená koruna nebo tlakové větvení. Proto potřebují zdravotní řez, který zlepší jejich stav, posílí jejich vitalitu i stabilitu a ve výsledku tak prodlouží dobu, po níž budou moci stromy na svém místě bezpečně dožít. Některé stromy čeká také výchovný řez, jehož hlavním smyslem je podpořit charakteristický tvar koruny daného druhu stromu, v několika případech přistoupíme k redukčnímu obvodovému řezu, který dokáže snížit těžiště stromu a pomoci mu tak lépe odolávat povětrnostním vlivům. Celkem 23 oslabených stromů dostane dokonce stálou oporu – do jejich korun arboristé nainstalují bezpečnostní vazby, které dřeviny ochrání před zlomením či vyvrácením.

arboriste

Práce v koruně stromu

Arboristické práce v lokalitě za železniční tratí pro nás vykonává firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o. na základě projektové dokumentace Ing. Josefa Součka a financuje je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který určil jako technický dozor celé akce arboristickou firmu Arbonet. Veškeré práce by měly být hotové do 30. listopadu 2016.

Harmonogram arboristických zásahů v Královské oboře Stromovka 2016

Etapa Lokalita Termín realizace
I. Arboristické zásahy v okolí planetária 1. 4. – 25. 5. 2016
II. Arboristické zásahy na dně bývalého rybníka květen – červenec 2016
III. Arboristické zásahy za železniční tratí říjen – listopad 2016