V nynějším období vegetačního klidu začneme příští týden v Letenských sadech s kácením 29 vytipovaných nemocných a poškozených stromů, jejichž zdravotní stav je natolik špatný, že stromy již nelze na místě ponechat. Některé z nich lemují parkové cesty a představují tak pro návštěvníky parku závažné bezpečnostní riziko. Hned na jaře letošního roku však na Letné zahájíme kompenzační výsadbu náhradních stromů.

Mezi stromy, které je třeba pokácet, jsou hlavně jasany (Fraxinus excelsior) a lípy (Tilia cordata) a také několik javorů (Acer saccharinum, Acer negundo). Jejich pokácení schválil odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 7. Vybrané dřeviny mají proschlé a prořídlé koruny, jejich kmeny rozrušují zvětšující se dutiny a praskliny a u většiny z nich hrozí reálné nebezpečí, že by se mohly rozlomit, neboť jejich stabilitu podlamují růstové vady, jako jsou tlakové vidlice (oslabené spojení větví), a rozšířená infekce kořenů i kmenů. Stromy oslabuje několik druhů dřevokazných hub, například rezavec štětinatý (Inonotus hispidus), dřevomor kořenový (Ustulina deusta) či sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus).

Vybrané stromy se nacházejí na různých místech v parku, největší zásah v jedné lokalitě provedeme v prostoru mezi ulicí Na Špejcharu a vjezdem do tunelu Blanka, kde pokácíme několik jasanů.

Kácení stromů financuje hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí, realizuje jej naše organizace. Práce by měly skončit nejpozději do konce ledna 2017. Výsadba náhradních stromů v Letenských sadech začne s příchodem jara.

Prosíme všechny návštěvníky parku, aby při kácení stromů dbali na svoji vlastní bezpečnost a respektovali pokyny našich pracovníků. Děkujeme za pochopení.

poskozeny-javorposkozeny-javor-koreny

Jeden z poškozených letenských stromů určených k pokácení: Javor stříbrný (Acer saccharinum) s výrazně poškozeným kmenem (trhliny, infekce, …) a s narušenými kořeny