V první polovině roku 2017 proběhne dlouho plánovaná celková obnova stromořadí na jižní straně ulice V Olšinách v Praze 10. V rámci této obnovy nyní pokácíme kvůli jejich zhoršenému zdravotního stavu 53 okrasných třešní. Stromy budou nahrazeny novými a osazena budou i v současnosti prázdná stromová místa. Nově zde bude dosazeno celkem 72 mladých stromků.

Z důvodu provádění prací jsme nuceni dočasně omezit provoz a volný pohyb chodců v některých úsecích. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Zároveň vás prosíme o respektování bezpečnostních opatření a pokynů našich pracovníků.

Děkujeme Vám za pochopení.

Součástí realizace obnovy je i nezbytné kácení. Na základě dendrologického průzkumu, který byl zpracován v rámci přípravy projektu obnovy stromořadí v roce 2015, jsme provedli ověření aktuální kondice stromů ještě během vegetační sezony 2016 a na základě toho podali žádost o povolení ke kácení celkem 53 stromů. Kácení povolil dotčený orgán ochrany přírody úřadu MČ Prahy 10 svým pravomocným rozhodnutím, jehož nedílnou součástí je i uložení náhradní výsadby.
Stromy pro kácení byly vybrány na základě jejich velmi zhoršeného zdravotního stavu a snížené vitality, řada stromů má výrazné defekty na kmeni, či v koruně, u některých z nich bylo identifikováno napadení agresivními dřevokaznými houbami (například sírovcem či lesklokorkou). Kácíme tedy pouze stromy neperspektivní a se zhoršenou provozní bezpečností.

Všechny pokácené stromy budou samozřejmě nahrazeny novou výsadbou  a zároveň s tím budou dosazena i stávající prázdná stromová místa. Nově vysazených stromů tedy bude celkem 72 kusů. V případě dalších 3 stromů není ještě o výsadbě rozhodnuto a patrně nepůjde vrátit strom na původní místo, neboť v podkladech zákresu inženýrských sítí jsou tyto tři stromy v současné době v kolizi s umístěním sítí. Situaci budeme ještě ověřovat v rámci výsadeb kopanými sondami a pokud nám to reálný stav dovolí, vysadíme i tyto tři stromy. Nově vysazené stromky budou již větší, s obvodem kmene 16-18 cm (měřeno 1 metr od země) a bude jim zajištěna pětiletá povýsadbová péče.

Stromořadí V Olšinách v současné době tvoří směs tří taxonů okrasných třešní. Jsou to sytě růžově kvetoucí plnokvětá Prunus serrulata ´Kanzan´, dále bíle kvetoucí plnokvětá Prunus serrulata ´Plena´ (mladé výsadby) a několik starších stromů bíle kvetoucí Prunus avium. S ohledem na toto různorodé složení byl autorem projektu pro dosadbu stromořadí zvolen taxon Prunus serrulata ´Shiro-fugen´, což je druh s květy poloplnými, na dlouhých stopkách, vykvétající brzy na jaře. Květy jsou nejprve světle růžové a později tmavnou, takže jak strom postupně rozkvétá, je obalen květy různého odstínu růžové. Opticky se tak vytvoří vhodné barevné propojení se stávajícími stromy.
okrasné třešně Prunus serrulata ´Kanzan´ a Prunus serrulata ´Shiro-fugen´

Okrasné třešně Prunus serrulata ´Kanzan´ a Prunus serrulata ´Shiro-fugen´.

Koordinátorem projektu obnovy tohoto uličního stromořadí je naše středisko Městská zeleň, které také provádí kácení vybraných stromů. Realizátor výsadeb a povýsadbové péče vzejde z výběrového řízení na veřejnou zakázku, které v současné době připravujeme. Zadavatelem projektu a investorem celé akce je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.