Centrální část Královské obory Stromovka – bývalé dno rybníka – v současnosti prochází celkovou obnovou. Jedná se o přírodně krajinářský park s promenádním prostranstvím a soustavou rybníčků. Po obvodu, na hrázi bývalého rybníka, je park lemovaný alejemi. Projekt obnovy pochází z dílny ateliéru Florart a jeho cílem je maximalizace rozlohy vodních ploch v této centrální části parku a také jeho celková revitalizace. Součástí projektu jsou i vegetační úpravy, které kompozičně vychází z dostupných historických podkladů zejména tzv. Rozínkovy mapy úpravy dna z roku 1886. Ve třetím březnovém  týdnu  zahájíme přípravné práce k plánovaným úpravám, během nichž zde vysadíme celkem 163 nových stromů a keřů, dále 8 stávajících dřevin přesadíme na vhodnější místo a provedeme také kompletní regeneraci trávníků.

Výběr druhové skladby vysazovaných dřevin přihlíží spíše k domácím či běžně introdukovaným druhům. Dřeviny, kterými plochu osázíme, jsou převážně listnaté (144 stromů), vysadíme zde ale i 14 jehličnanů a 5 keřů. Mezi listnaté stromy, které v lokalitě přibudou, patří zejména dub letní (Quercus robur), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jilm vaz (Ulmus laevis), topol bílý (Populus alba) nebo střemcha obecná (Prunus padus). Z jehličnatých zde vysadíme především borovici lesní (Pinus sylvestris). Revitalizaci zhruba 40 % plochy trávníků provedeme nyní na jaře. Poté, co bude v této části parku provedena oprava stávajících a stavba nových cest, navážeme úpravou zbylých trávníkových ploch.

Investorem projektu je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, realizaci provádí příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy.

Podrobnosti k celkové obnově centrálního prostoru Královské obory Stromovka si můžete přečíst na přiložené informační tabuli, kterou naleznete také v místě prováděných úprav ve Stromovce.

stromovka

Informační tabule – Stromovka