Jak jsme Vás již v lednu informovali, ve východní části obory Stromovka u vstupu od Výstaviště a v okolí planetária ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odstraňujeme vybrané dřeviny. Celkem se jedná o 56 stromů, z nichž část byla biologickým dozorem (chiropterologem) označena jako zimoviště netopýrů a ponechána na místě až do doby, kdy netopýři svá hnízda opustí. Těchto 20 vytipovaných stromů, budeme odstraňovat nyní, ve druhé fázi, která proběhne v termínu od 15. do 31. března. Druhou polovinu března jsme pro pokácení stromů určili jako nejvhodnější, a to z toho důvodu, že netopýři již svá zimoviště opouštějí a zároveň ještě nezakládají nová letní hnízda.

Protože se jedná o stromy rostoucí v blízkosti frekventovaných cest, které kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu představují pro návštěvníky parku nebezpečí, museli jsme se uchýlit k jejich odstranění. Budeme za ně samozřejmě provádět náhradní výsadby, ovšem z důvodu napadení stromů dřevokaznými houbami, jejichž podhoubí přežívá v půdě ještě nějaký čas poté, co přijde o svého hostitele, výsadba proběhne až v následujícím roce.

Podrobnosti o kácení v Královské oboře Stromovka a o plánovaných výsadbách se dočtete zde.

Projekt obnovy stromového patra ve Stromovce realizujeme na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků akci také financujeme.

mapka

Mapa s vyznačenou oblastí zásahů