Při revitalizaci území dna bývalého Rudolfova rybníka v centrální části Stromovky, na níž právě pracujeme, nám často pomáhá i těžká technika. Pro přesazení zdejších 8 vzrostlých stromů jsme kupříkladu využili speciální přesazovací stroj, který umí ze země vyzvednout i velký strom, a to včetně dostatečného kořenového balu. Díky stroji jsme bez poškození vyzvedli šest višní (Prunus subhirtella) u dětského hřiště Bílé kameny a jeden javor (Acer platanoides) a jeden dub (Quercus robur) u dubového pahorku. Stromy jsme přesadili na vhodnější místa v parku, kde je nebude rušit obnovovaná cestní síť.

Vegetační úpravy centrálního prostoru Stromovky jsou součástí celkové obnovy této lokality navazující na hotovou rekonstrukci zdejších vodních ploch a výstavbu dvou nových rybníků v nejvíce podmáčených částech dna bývalého Rudolfova rybníka. Další informace o projektu najdete v naší zprávě o výsadbách nových stromů v této části Stromovky.

Investorem celého projektu je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, realizuje jej naše organizace.

2017_stromovka_presadba2