Naši arboristé v minulém týdnu ošetřili dva památné duby letní (Quercus robur) na hrázi Počernického rybníka. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, a tak nebylo nutné je vystavovat žádným velkým zásahům. Naši pracovníci pomocí vysokozdvižné plošiny provedli pouze několik bezpečnostních řezů tak, aby do budoucna předešli možným pádům suchých větví, a ošetřili velké větve napadené hnilobou po zlomech způsobených bouřkou v roce 2010. Veškeré zásahy jsme provedli velmi citlivě, abychom zachovali přirozený vzhled ošetřovaných stromů.

Oba památné stromy u Počernického rybníka poznáte snadno – jsou to dva nejmohutnější duby na hrázi. Jejich stáří se odhaduje na 170 let. Samotný rybník byl založen roku 1848 a stromy byly pravděpodobně vysázeny právě při zakládání rybníka, aby zajistily stabilitu hráze. Mezi památné stromy oba duby patří od roku 2009. Doufejme, že toto označení zajistí stromům dostatečnou ochranu a klid na to, aby zde mohly růst ještě mnoho dalších let a dělaly radost i příštím generacím Pražanů.

Duby na břehu Počernického rybníka máme v naší správě, souhlas s jejich ošetřením vydal odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

arboriste

Práce v koruně stromu