Jméno Vladimír Valoušek je mezi pražskými zahradníky opravdový pojem. Zkušený zahradník, který pracuje v našem ďáblickém zahradnictví, se péči o pražskou přírodu věnuje již bezmála 50 let a za tu dobu se díky svým odborným znalostem a zkušenostem stal vzorem pro mnoho svých mladších kolegů. Jeho mnohaleté úsilí ocenila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová pamětním listem a medailí.

Hned po vyučení v roce 1969 Vladimír Valoušek započal svoji profesní dráhu u tehdejšího podniku hlavního města Sady, lesy a zahradnictví Praha. Začal pracovat v ďáblické okrasné školce, v níž již před druhou světovou válkou působil také významný pražský zahradník a šlechtitel Josef Vik. Z podniku Sady, lesy a zahradnictví Praha se v roce 1992 zrodila příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy a její součástí se stala i ďáblická okrasná školka a dnešní zahradnictví. Vladimír Valoušek tak byl u celé 25leté historie naší organizace, po celou dobu pečoval o pražskou přírodu a jeho rukama prošlo mnoho sazenic, jež vyrostly ve stromy, které nyní můžete obdivovat v pražských parcích.

U příležitosti letošního 25. výročí založení Lesů hl. m. Prahy obdržel Vladimír Valoušek jako poděkování za svou dlouholetou péči o pražskou přírodu pamětní list hlavního města Prahy společně s bronzovou pamětní medailí.

Protože je pan Valoušek velice skromný člověk a nepřál si žádná velká veřejná ocenění, pamětní list a medaili od primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové mu předal ředitel naší organizace Vladimír Krchov přímo v ďáblickém zahradnictví, v prostředí, kde se cítí jako doma.

Toto ocenění patří v první řadě panu Valouškovi, zároveň je ale symbolickým oceněním všech pracovníků, kteří se na péči o pražskou přírodu v minulosti podíleli.

pam-list