Mohutný platan javorolistý (Platanus x acerifolia) rostoucí v Maltézské zahradě Velkopřevorského paláce v Praze na Kampě můžete spatřit, když při prohlížení zapsaných vyznání na známé Lennonově zdi zvednete hlavu k nebi. Monumentální strom s obvodem kmene 735 cm vypínající se do výšky 28 metrů byl v roce 1998 prohlášen za památný. Říká se mu Beethovenův platan, protože prý pod ním slavný skladatel při svých toulkách Prahou sedával a myslel na svou lásku. Strom, jehož stáří odborníci odhadují na 300 let, má objemnou a rozložitou korunu a jeho kosterní větve jsou silné jako jednotlivé stromy.

platan

Platan nad Lennonovou zdí a arboristé analyzující jeho stav

Tento velikán se nachází na hojně navštěvovaném místě a my proto pravidelně kontrolujeme jeho stabilitu. A protože strom to není ledajaký, na podzim loňského roku se u jeho paty sešlo dokonce celé odborné kolokvium, aby posoudilo jeho zdravotní stav a rozhodlo, jak při péči o něj postupovat dál. Jako vodítko nám k tomu posloužil akustický tomograf. Ten jsme nejprve použili na kmeni a následně i na kosterních větvích stromu.

Pomocí akustického tomografu se v České republice zjišťuje stav dřevin zhruba posledních 10 let. Předtím se metoda využívala pouze experimentálně. Díky tomografu jsou arboristé schopni říci, co se odehrává uvnitř stromu, aniž by jej jakkoli narušili. Je to jemná metoda, která umožňuje přistupovat ke stromům s respektem. Její princip je v zásadě jednoduchý: Zvuk se přenáší na základě hustoty dřeva, a tak po přiložení několika sond po obvodu kmene nebo větví stromu a zaklepání kladívkem můžeme odhadnout, která místa obsahují dutiny a jaká je tloušťka zbytkového dřeva okolo nich, kde je dřevo seschlé či vyhnilé a kde tak kupříkladu hrozí nebezpečí pádu větví.

Kmen Beethovenova platanu jsme měřili pomocí tomografu již na podzim minulého roku a ukázal se jako dostatečně odolný vůči případnému zlomu. U kosterních větví, u nichž jsme provedli měření nyní na jaře, a to hned v několika vrstvách, ovšem tomograf odhalil některá problematická místa. Především větve vyklánějící se nad Lennonovu zeď na Velkopřevorském náměstí vykázaly rozsáhlé narušení. Oslabuje je dřevokazná houba rezavec štětinatý a také výletové otvory a otvory vyklované od ptáků. Odborníci proto doporučili odlehčit stromovou korunu. Z toho důvodu nejpozději na jaře příštího roku provedeme lokální a obvodovou redukci koruny stromu o 10–15 %. Tím zajistíme posílení stability jednotlivých narušených větví i celého stromu a prodloužíme jeho životnost.

Na to, jak probíhalo měření stromu akustickým tomografem, se můžete podívat v galerii.