Naše organizace převzala od dodavatele téměř dokončenou realizaci celkové obnovy vybraného úseku stromořadí v Budečské ulici v Praze na Vinohradech. V tomto pilotním projektu je poprvé využívána technologie sázení stromů do tzv. prokořenitelných buňek. Ty mají stromům zajistit dostatečný podzemní prostor pro růst jejich kořenů, kterého v městském prostředí obvykle bývá nedostatek, a umožnit jim příjem důležitého půdního kyslíku a živin.

Prokorenitelne_bunky

Prokorenitelne_bunky

Pro obnovu tohoto stromořadí v úseku Budečské ulice mezi ulicemi Vinohradská a Polská byl zvolen dřezovec trojtrnný v beztrnném kultivaru (Gleditsia triacanthos var. Inermis ´Skyline´). V současné době je na místě vysazeno 9 stromů z plánovaných třinácti. Výsadbu zbylých dřevin dočasně znemožnily stavební práce v sousední Vinohradské ulici, které omezily průjezdnost části Budečské ulice. Zbývající 4 stromy proto v ulici vysadíme na podzim letošního roku.

Bližší informace o tomto pilotním projektu a použité technologii naleznete na webových stránkách odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který je investorem a také zadavatelem projektu.