Kompostárna hl. m. Prahy má za sebou první měsíce zkušebního provozu. Za dva měsíce fungování k nám obyvatelé Slivence, Holyně či Hlubočep přivezli přes 25 tun rostlinného odpadu a s dalším materiálem z údržby městské zeleně jsme zatím přijali více než 48 tun větví, posekané trávy, listí a dalších rostlinných zbytků. Abychom mohli vedle odpadu od drobných zahrádkářů neomezeně přijímat materiál i od firem, postupně vybavujeme kompostárnu dalším technickým zařízením. Již od října budou moci služeb kompostárny využívat firmy, které pečují o městskou zeleň a mají smlouvu s hlavním městem Prahou. Očekáváme, že se tato změna spolu s podzimní zahrádkářskou sezonou výrazně projeví na množství dováženého materiálu a kompostovací plocha se postupně zaplní.

Jednotlivci mohou v kompostárně měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu, pro firmy platí cena 250 Kč bez DPH za 1 tunu odpadu. Za rok mohou firmy do kompostárny odvézt až 450 tun. Spádová oblast Kompostárny hl. m. Prahy zahrnuje takřka celé území hlavního města na levém břehu Vltavy a na jihu zasahuje přes řeku až ke Kunraticím.

spadove-oblasti

Kompostování je jedním ze základních kamenů trvale udržitelného rozvoje. Rostlinný odpad přeměněný na kompost lze efektivně využít ke zpětnému zlepšení chemických i fyzikálních vlastností půdy a uzavřít tak koloběh živin. Rádi bychom umožnili Pražanům, zejména školním kolektivům, aby se o procesu kompostování dozvěděli více, a tak po předchozí domluvě nabízíme zájemcům odbornou exkurzi přímo do areálu nové kompostárny.

Těšíme se na vaši návštěvu.

kompostarna

Kompostárna Slivenec