Od jara letošního roku naši zaměstnanci pracují na obnově ořechového sadu, jenž je součástí významné kulturní památky – zahrady Kinských na Petříně. Na jaře naši arboristé odstranili přestárlé a náletové dřeviny, teď na podzim přichází chvíle pro výsadby. Během listopadu pracovníci Lesů hl. m. Prahy vysadí 24 nových stromů, přes 300 keřů a více než 7 000 trvalek a obnoví cca 6 000 metrů čtverečních trávníků.

Do země v ořechovém sadu, který se rozkládá na západním okraji zahrady, zapustí své kořeny kromě 10 zástupců ořešáku královského i 3 jeřáby ptačí, 4 švestky domácí, 5 třešní ptačích a 2 kdouloně obecné. Z keřů se v zahradě Kinských od letošního listopadu setkáte například s mandloní nízkou, několika druhy růží, dřínem obecným, angreštem beztrnným a mnoha dalšími. Bylinné patro postupně rozzáří růžovofialové květy ožanky kalamandry či fialovomodré květy kamejky modronachové.

Projekt revitalizace ořechového sadu zadal a financoval odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jeho autorkou je Ing. arch. Magdalena Dandová. Naše organizace projekt realizuje.

Plán obnovy ořechového sadu

2

Ořešák královský (Juglans regia)