Nového pomocníka přivítala Kompostárna hl. m. Prahy, kterou v městské části Praha-Slivenec provozuje naše organizace. Překopávač, jenž se začátkem listopadu začal v areálu kompostárny probírat haldami bioodpadu, nám pomůže se zpracováním rostlinných zbytků a s výrobou kvalitního kompostu.

Tento černo-oranžový stroj (Doppstadt DU 265) má na starosti překopávání kompostu. Pracuje s rostlinným materiálem, který Pražané a soukromé firmy přivezou do naší kompostárny a který naši zaměstnanci navrší do pásových hromad. Překopávač tažený traktorem odpad provzdušní, promíchá, rozmělní a přehodí na další hromadu. Takto svůj úkol pravidelně opakuje podle teploty uvnitř haldy kompostu, kterou naši zaměstnanci pravidelně měří. Výsledkem by měl být bohatý čerstvý kompost, který bude užitečným a šetrným zdrojem živin pro další generace rostlin.

Kromě překopávače se hromadami bioodpadu budou od nynějška propracovávat i nový traktor a nakladač s výsuvným ramenem (teleskopický manipulátor Genie GTH 2506). Do konce roku do kompostárny dorazí ještě speciální třídič a drtič odpadu či nový kontejner na vytříděný odpad. Nákup strojů financujeme z prostředků hlavního města Prahy.

Naše kompostárna, která je v provozu od července letošního roku, doposud přijala již 198 tun rostlinného odpadu. Více než polovinu tohoto množství dovezli sami Pražané, necelých 45 tun pochází z údržby městské zeleně. Od října kompostárna odebírá odpad také od firem, které jen za první měsíc v kompostárně odevzdaly přes 10 tun. Pomalu si cestu do kompostárny navíc nacházejí také občané žijící mimo hlavní město.

2